Retailbox erbjuder marknadens bästa CRM för dagligvaruhandeln.

Integritetspolicy RetailBox Sweden AB

Vi vill berätta för dig hur vi arbetar gällande behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa
dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.
Tre viktiga punkter som detta dokument handlar om.

Tre viktiga punkter som detta dokument handlar om

1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna
    erbjuda dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem.
3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör -
    respektive inte gör - med dem. 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
RetailBox Sweden AB är leverantör av webbaserade tjänster och program såsom bildhantering,
säljstöd CRM, tidredovisning och orderhantering, nedan kallat “Tjänsterna”.
RetailBox Sweden AB är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i
Tjänsterna och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns
beskrivet på vår hemsida.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsterna är “Kunden” som är det
registrerade bolaget hos oss, vilket exempelvis kan vara leverantörsföretag inom Retail och
Fackhandel.
Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsterna kallas nedan för
“Användaren”. I Tjänsten finns rollen “Systemadministratör” som är företrädare för Kunden i
Tjänsterna med ansvar att lägga upp användare och andra systemadministratörer, tilldela
rättigheter och ge instruktioner till oss avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i
Tjänsterna.
RetailBox Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du
delar med oss när:

    ● du beställer Tjänsten
    ● du får inloggningsuppgifter och blir användare
    ● du använder våra appar
    ● du har en fråga och/eller kontaktar oss
    ● du besöker vår hemsida och accepterar cookies 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
När du beställer Tjänsterna samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla
användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos
oss för att kunna använda Tjänsterna. När du använder våra appar kan du komma att ladda upp
bilder i Tjänstena, som då kommer att behandlas av oss.


Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter
och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av
personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i
sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla
Tjänsterna, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av
både Tjänsterna och vår hemsida.

Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt
konto, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). 
De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och
skicka inloggningsuppgifter till dig.

Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig
tillgång till Tjänsterna, för att du ska kunna använda Tjänsterna, kunna skapa en
behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder
som använder Tjänsterna.

Genom att använda våra Tjänster godkänner du att tjänsterna får åtkomst till din kameramobil
och bildgalleri för att du ska kunna ladda upp och behandla dina bilder i Tjänsterna. När du
kontaktar oss via någon av Våra kommunikationskanaler används informationen om dig för att
kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara
ärendet vid återkommande frågor.

De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och
skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig
tillgång till Tjänsterna, för att du ska kunna använda Tjänsterna, kunna skapa en
behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder
som använder Tjänsterna.

Genom att använda våra Tjänster godkänner du att tjänsterna får åtkomst till din kameramobil
och bildgalleri för att du ska kunna ladda upp och behandla dina bilder i Tjänsterna. När du
kontaktar oss via någon av Våra kommunikationskanaler används informationen om dig för att
kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara
ärendet vid återkommande frågor.


Vilka delar vi personuppgifter med?
I användningen av vissa program eller funktioner i programmen kan vi komma att dela
personuppgifter med underleverantörer, både inom och utanför EU/EES.
Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du
som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

RetailBox Sweden AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en
kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid
avtalets upphörande kommer vi radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid
efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något
annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller
ekonomiska skäl.

Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar
beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsterna raderar Systemadministratören,
men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver Kundens utsedda
Systemadministratör kontakta oss. Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning
sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har
rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra
avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat,
samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller
att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att
dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig
automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra
felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på RetailBox
Sweden AB:s hemsida www.retailboxsweden.se.

Support: [email protected]
Besök oss: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 559 23 240

Created with Mobirise - Click now